RAČUNOVODSTVO

Opravljamo knjigovodsko – računovodske storitve za samostojne podjetnike, društva, javne zavode, sindikate in podjetja.

Storitve opravljamo kakovostno, strokovno, natančno, hitro in z največjo mero odgovornosti, saj je tudi nam v veliko veselje čimprej priti do vaših poslovnih rezultatov in kazalcev poslovanja.

Naš računovodski servis uporablja računalniške programe najvišjega razreda podjetja Vasco d.o.o.. 

 

 

Osnovni paket zajema:

Knjiženje poslovnih dogodkov v poslovne knjige.
Vodenje glavne knjige.
Pošiljanje odprtih postavk.
Obračun stroškov amortizacije.
Vodenje davčnih evidenc.
Obračun davka na dodano vrednost.
Izdelava letnih bilanc za AJPES.
Izračun in oddaja obračuna davka pravnih oseb na DURS.
Obračun prispevkov za zavezanca.
 

Dodatne storitve

Obračun stroškov dela.
Obračun podjemnih in avtorskih pogodb ter drugih oblik izplačil.
Analiza poslovnih procesov in optimizacija le teh.
Pomoč in svetovanje pri izdelavi finančnih in poslovnih načrtov.
Pomoč pri vodenju kadrovskih evidenc, prijave in odjave zaposlitev.
 
 
 

Prednosti podjetja:

Vodenje kadrovske evidence, prijave in odjave zaposlitev Zavodu za zaposlovanje, Zavodu za pokojninsko zavarovanje in Zavodu za zdravstveno zavarovanje.
Analiza poslovnih procesov in optimizacija le teh.
Individualni pristop do stranke.
Prilagojen poslovnih čas.