PREJ in SEDAJ

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1997 z namenom opravljanja storitev na področju računalništva, informatike in svetovanja. Počasi se je razširilo na področje računovodstva in knjigovodstva, kateri sta postali glavni dejavnosti podjetja. V zadnjih letih pa se širimo tudi v grafično oblikovanje. Večinoma sodelujemo z majhnimi gospodarskimi družbami , katerim pomagamo dosegati začrtane cilje. Naša vodila so kakovost, strokovnost, prilagodljivost, prijaznost in hitra odzivnost.

STORITVE

Računovodstvo
Vodenje poslovnih knjig za samostojne podjetnike, društva, javne zavode, sindikate, podjetja.
Informatika
Servis in vzdrževanje računalniške opreme, računalniško svetovanje...
Grafični design
Oblikovanje in izdelava spletnih strani, celostne grafične podobe, logotipa, letakov, plakatov...

VIZIJA PODJETJA

Želimo zgraditi inovativno in ustvarjalno okolje, kjer se bomo dolgoročno razvijali, pridobivali in nadgrajevali naša znanja in s tem pomagali strankam ustvariti visoko učinkovito podjetje. Na področju računovodstva želimo postati vodilni računovodski servis na področju Gorenjske s poudarkom na e-račuvodstvu in e-poslovanju.